Haukivuori nousuun!

Kehittämishanke 2016 – 2018

Haukivuori nousuun -kehittämishankkeen idea lähti tavallisten haukivuorelaisten toiveista ja ajatuksista. Hankkeen alle koottiin kylän kehittämistoimenpiteitä, joiden yhdistävänä tekijänä oli Haukivuoren vetovoimaisuus, yhteistyö eri toimijoiden kesken ja luonnon hyödyntäminen paikkakunnan virkistys- ja matkailutarkoituksissa. Yhdistys hyödynsi haukivuorelaisten ehdotuksia ja ajatuksia mm. Tuiketaajama-tilaisuuksista, Aluejohtokunnan joulumessukyselyistä ja yhdistyksen omasta Haukivuori haltuun-tilaisuudesta. Näin hankkeen päätavoitteeksi muodostuivat:

1. Haukivuoren vetovoimaisuuden parantaminen sekä uusien asukkaiden että matkailijoiden saamiseksi paikkakunnalle
2. Haukivuoren nykyisten asukkaiden ja paikkakunnalla toimivien yhdistysten yhteistyön ja – toiminnan lisääminen sekä vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kotiseudun hyväksi.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeessa on monta erilaista toimenpidettä,jotka toteuttavat asetettuja tavoitteita. Osa on hyvin konkreettisia ja näkyviä, ja osa taustalla vaikuttamista. Toimenpiteet on jaettu karkeasti kolmeen ja niitä edistetään yhdessä paikkakunnan eri yhdistystysten ja muiden toimijoiden kanssa:

 • Toimenpide 1: Haukivuoren yleisilmeen ja vetovoiman parantaminen
  • Yhtenäinen ilme ja Opasteet
   • Uudistetaan ja kunnostetaan postilaatikkoryhmät ja heittolaatikot sekä infotaulut sekä asemankylällä että pitäjän muilla kylillä
   • Paikkakunnalta puuttuu paljon opasteita. Selvitetään kyltitystarpeet ja teetetään opasteet olemassa oleviin ja uusiin luontokohteisiin.
  • Luontokohteet ja polut
   • Kartoitetaan paikkakunnalla olevat luontokohteet ja polkujen kunnostustarpeet Häkkilän polulla ja melontareitillä
   • Kunnostetaan kohdeopasteet ja infotaulut
   • Suunnitellaan ja toteutetaan uusi luontopolku, joka on helppokulkuinen ja turvallinen reitti myös lasten ja senioreiden käyttöön
   • Aktivoidaan lapset ja nuoret luontopolkujen sisällön tuotantoon esimerkiksi osana koulun aineopintoja.
 • Toimenpide 2: Matkailupalvelujen kartoitus ja paikkakunnan markkinointi
  • Järjestetään kaikille paikkakunnan asukkaille avoimia sosiaalisen median kursseja, jonka tavoitteena on saada ihmiset viestimään kotiseudusta ja esimerkiksi omasta yhdistystoiminnastaan. Alustoina Twitter, Facebook, YouTube, Instagram ynnä muut.
  • Tehdään ja teetetään videoita internetiin paikkakunnasta kannustaen viestimään omasta toiminnasta ja sen vaikutuksista kotiseutuun.
  • Kartoitetaan paikkakunnan matkailupalvelut ja palveluntarjoajat ja kootaan tiedot yhteen sähköisesti. Kerätään tapahtumien ja luontokohteiden ja kauniiden paikkojen tiedot kartaksi kaikkien saataville.
  • Teetetään ostopalveluna käännöspalvelut paikkakunnan markkinointisisällöistä englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.
  • Parannetaan Kyyveden virkistyskäyttömahdollisuuksia selvittämällä vene-, polkupyörä-, suppailu- ja kanoottivuokrauksen tarve Haukivuoren satamassa yhdistysten tai yritysten kautta
  • Ideoidaan paikallisia matkailukohteiden paketteja esimerkkiteemoilla: kalastus- ja luonto ja luomu- ja lähiruoka. Tuodaan paikkakunnan tapahtumia, matkailupalvelujen tarjoajia, mahdollisia yritysvierailukäyntikohteita ja ruokapalveluja yhteen
 • Toimenpide 3: Paikkakunnan kulttuuri- ja liikuntatarjonnan kehittäminen
  • Järjestetään heinäkuun alussa Nuottarysäys-tapahtuma, joka on perinne- ja markkinatapahtuma Kyyveden kainalossa Haukivuoren satamassa.
  • Järjestetään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Savon radan päivä yhteistyössä Savon radan asemapaikkakuntien kyläyhdistysten kanssa.
  • Järjestetään joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna joulumessut, joka on Haukivuoren pitäjän talven päätapahtuma kooten yhteen kaikki paikkakunnan yhdistykset, yksityiset ja yhteisöt.
  • Järjestetään koulutusta, joka tukee laadukkaiden ja turvallisten tapahtumien järjestämistä.
  • Nostetaan Haukihallin kiipeilyseinän käyttöastetta kouluttamalla kiipeilyseinän ja volttimontun ohjaaja tai ohjaajia.

Hankkeen lukuja:

 • Budjetti 83 000€, johon Leader-rahoitusta 66 400€ (80%)
 • Kesto 1.4.2016 – 31.3.2018
 • Hankkeessa mukana 3 toteuttajaa osa-aikaisesti
 • Veej’jakaja ry myönsi tuen 15.3.2016
 • Myönteinen rahoituspäätös ELY-keskukselta 29.08.2016

Tähän asti tapahtunutta:

 • Järjestysmieskurssitukset aloitettiin keväällä
 • Kiipeilyseinäkurssitukset huhti-toukokuussa yhteistyössä Haukivuoren Kisailijoiden kanssa
 • Nuottarysäys ja kesämarkkinat satamassa 2.7.
 • Hankekoordinaattori (Terhi Patja) mukaan syyskuussa, Saku Niilo-Rämä, Katariina ja Marko Lahikainen lokakuussa.
 • Ensiapukurssitukset Haukivuoren SPR:n ja Lions Club:n kanssa lokakuussa
 • Kylän kyltitystarpeiden selvittäminen aloitettu
 • Häkkilän polun ja melontareitin kunnostustarpeiden kartoitus aloitettu
 • Savon radan päivä 1.10

Haukivuori nousuun-kehityshankkeeseen sisältyi alunperin myös opasteiden, kylttien ja kunnostusten materiaali- ja rakennuskustannukset. Tähän osuuteen ei saatu myönteistä päätöstä viime keväänä. Nyt investointihanke valmisteltiin uudelleen ja se on lähetetty Veej’jakajalle 2.10.

Tulevaa toimintaa:

Seuraava isompi tapahtuma on Joulun avaus 3.12. Tapahtuman valmistelu on jo aloitettu. Laita päivämäärä kalenteriin ja tule myymään tuotteitasi. Varaukset: tapahtumat@haukivuori.fi -osoitteeseen. Lisäinfoa joulumessusta: https://www.facebook.com/events/375590332830160/

Kursseja mm. viedointiin, sosiaaliseen mediaan ja uusille järjestysmiehille. Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme ja facebookissa!

Repsottaako postin heittolaatikko, kaipaako se maalia? Puuttuuko kylttejä ja opasteita? Ilmianna meille! Lähetä kuva ja osoite/paikkatieto osoitteeseen: posti@haukivuorelaiset.fi

Hanketerveisin,
Terhi Patja
Hankekoordinaattori
Haukivuori nousuun -kehittämishanke